Przekazanie danych do zawarcia nowej umowy

WYCIĄG Z CENNIKA:

ODPADY ZMIESZANE*
(20 03 01)

   Rodzaj odpadu    Rodzaj pojemnika    Cena
   Zmieszane odpady    60L    21,75zł netto / 23,49zł brutto
   Zmieszane odpady    120L    29,97zł netto / 32,37zł brutto
   Zmieszane odpady    240L    49,05zł netto / 52,97zł brutto
   Zmieszane odpady    1100L    114,97 zł netto / 124,12zł brutto
   Zmieszane odpady    FL 2,5m3    261,20zł netto / 282,10zł brutto
   Zmieszane odpady    FL 5m3    522,39 zł netto / 564,18 brutto
  * Powyższe ceny dotyczą jednorazowego opróżnienia 1szt. pojemnika.
   ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE**
(15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07)
   Rodzaj odpadu    Rodzaj pojemnika    Cena
Papier (15 01 01)    240L    35zł netto / 37,80 brutto
Tworzywa, metal
(15 01 02, 15 01 04)
   240L    35zł netto / 37,80 brutto
Szkło (15 01 07)    240L    35zł netto / 37,80 brutto
Papier (15 01 01)    1100L    50zł netto / 54zł brutto
Tworzywa, metale (15 01 02, 15 01 04)    1100L    50zł netto / 54zł brutto
Szkło (15 01 07)    1100L    50zł netto / 54zł brutto
   ** Powyższe ceny dotyczą miesięcznej dzierżawy 1szt. pojemnika.
Opróżnienie odbywa się co 2 tygodnie.
   WORKI NA ODPADY***
Papier (15 01 01)    1szt.    8,33zł netto / 9zł brutto
Tworzywa i metale
(15 01 02, 15 01 04)
   1szt.    8,33zł netto / 9zł brutto
Szkło (15 01 07)    1szt.    8,33zł netto / 9zł brutto
  *** Worki do zakupu w kasie. Odbiór zgodnie z harmonogramem.

Informacje: 32 231 08 58 wew.252

Informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00

ZLECENIODAWCA:

ADRES KORESPONDENCYJNY: Jeżeli inny niż płatnika to prosimy wpisać w uwagach.

MIEJSCE USŁUGI:

USŁUGA:

Odbiór odpadów zmieszanych:
pojemnik 60L
2x w tyg.co tydzieńco dwa tygodnieco cztery tygodnie
pojemnik 120L
2x w tyg.co tydzieńco dwa tygodnieco cztery tygodnie
pojemnik 240L
2x w tyg.co tydzieńco dwa tygodnieco cztery tygodnie
pojemnik 1100L
2x w tyg.co tydzieńco dwa tygodnie

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie:

Pojemnik na papier:
240L szt.
1100L szt.
Pojemnik na tworzywa:
240L szt.
1100L szt.
Pojemnik na szkło:
240L szt.
1100L szt.
Worki zakupione w kasie Remondis

Uwagi:

W przypadku chęci otrzymywania faktury w wersji elektronicznej prosimy o wypełnienie wniosku: odnośnik. Skan podpisanego oświadczenia prosimy odesłać na adres: gliwice@remondis.pl

Załącznik RODO do zamówienia